اطلاعیه تغییر نام شرکت گسترش ابنیه پروازی سامان

با سلام و تحیات؛

احتراما به اطلاع میرساند از تاریخ 01/08/1395 نام شرکت "گسترش ابنیه پروازی سامان" به"فروشگاههای آزاد رویال ارک" تغییر یافته  و از این تاریخ کلیه ی نامه ها و مراتب اداری با این سربرگ و مهر شناخته خواهد شد.


دی ان ان evoq